ΤΖΑΚΙΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Α) Οι ενεργειακές εστίες αερίου δεν χρειάζονται καμινάδα, αλλά ένα ομόκεντρο σωλήνα ο οποίος μπορεί να βγει κάθετα από την οροφή εάν δεν υπάρχει άλλος όροφος από πάνω ή σε εξωτερικό τοίχο όπως ο σωλήνας του απορροφητήρα.
Οι ενεργειακές εστίες αερίου δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρά, δεν ενοχλούν τους γείτονες, δεν λερώνουν τους τοίχους και το σημαντικότερο έχουν μεγάλες θερμαντικές δυνατότητες (μπορούν να θερμάνουν από 45 τ.μ. έως 100 τ.μ.
Β) Τζάκια τελείως άοσμης βιοαιθανόλης (αιθυλικής αλκοόλης) ως επί το πλείστον διακοσμητικού χαρακτήρα. Μπορούν να κρεμαστούν σε τοίχο ή να εντοιχιστούν. 

Χώρα προέλευσης: Βέλγιο
Ιστοσελίδα: http://www.m-design.be
Πετροεμπορική - Εστίες αναβάθμισης M-Design

Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...

Χώρα προέλευσης: Ιταλία
Ιστοσελίδα: http://www.britishfires.it
Πετροεμπορική - Τζάκια Αερίου / Ηλεκτρικά British Fires

Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...
Αερίου / Ηλεκτρ...